Selecteer een pagina

In de workshop ‘Dilemma’s in het privacyrecht’ bespreken Marte van Graafeiland, Tim Gillhaus en Maxime Hanhart veelvoorkomende dilemma’s op het gebied van het privacyrecht met u. Wanneer en op welke wijze kan geautomatiseerde besluitvorming worden ingezet? Onder welke omstandigheden kan gegevensuitwisseling plaatsvinden? Hoe om te gaan met een inzageverzoek? En wat te doen bij een datalek? Aan de hand van rechtspraak en (praktijk)voorbeelden komen deze en andere vragen in de workshop aan bod.

Advocaten
____

Marte van Graafeiland

Marte van Graafeiland

ADVOCAAT

Tim Gillhaus

Tim Gillhaus

ADVOCAAT

E: tim.gillhaus@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3903

Maxime Hanhart

Maxime Hanhart

ADVOCAAT

E: maxime.hanhart@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3985