Selecteer een pagina

In deze workshop komen actualiteiten op het terrein van openbare orde en ondermijning aan bod. De inzet van openbare ordebevoegdheden kan verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij sluiting van een woning op grond van artikel 13b Opiumwet. Jannetje Bootsma, Jules de Kort en Bob Jaasma gaan naar aanleiding van de conclusie van staatsraden advocaat-generaal Wattel en Widdershoven o.a. in op de volgende vragen. Welke rol speelt het evenredigheidsbeginsel bij de inzet van openbare ordebevoegdheden? Hoe kan de openbare orde hersteld worden en het juiste signaal afgegeven worden, terwijl tegelijkertijd rekening gehouden wordt met de concrete persoonlijke situatie van de betrokkenen?

Advocaten
____

 Jannetje Bootsma

Jannetje Bootsma

ADVOCAAT

E: jannetje.bootsma@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3838

Jules de Kort

Jules de Kort

ADVOCAAT

E: jules.dekort@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3904

Bob Jaasma

Bob Jaasma

ADVOCAAT

E: bob.jaasma@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3464