Selecteer een pagina

Irene van der Heijden en Jean-Paul Heinrich bespreken met u de actuele thema’s en ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht. Zij gaan met u in op de algemene ontwikkelingen in het bestuursrecht en de daarover gevoerde discussies in wetenschap en praktijk, zetten de nieuwe wet- en regelgeving op een rijtje en lopen de voor de dagelijkse praktijk relevante rechtspraakontwikkelingen met u langs, met accenten op de bestuursrechtelijke basisbegrippen en de rechterlijke toetsing van besluiten aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Advocaten
____

Jean-Paul Heinrich

Jean-Paul Heinrich

ADVOCAAT

Irene van der Heijden

Irene van der Heijden

ADVOCAAT