Carola de Rond, Arian de Heer en Maaike Feenstra  bespreken in deze workshop een aantal actuele thema’s op het gebied van toezicht en handhaving. Aan de orde komen trends en ontwikkelingen die voor alle toezichthouders, van gemeente tot markttoezichthouder, van belang zijn. Zo gaan Carola en Arian in ieder geval in op ontwikkelingen rondom het belanghebbendebegrip. Welke verruiming zien zij die relevant is voor toezichthouders? Daarnaast staan zij stil bij de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 28 oktober 2020 over herstelsancties (eerder was hierover een conclusie uitgebracht door AG Wattel).

Advocaten
____

Carola de Rond

Carola de Rond

ADVOCAAT

E: carola.derond@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3766

Arian de Heer

Arian de Heer

ADVOCAAT

E: arian.deheer@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3646

Maaike Feenstra

Maaike Feenstra

ADVOCAAT

E: maaike.feenstra@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3845