Noodverordeningen, demonstraties in tijden van corona, tijdelijke wetten en wetsvoorstellen: door de covid-19 epidemie moeten noodbevoegdheden worden ingezet. Dat roept de vraag op hoe die inzet zich verhoudt tot de grondrechten. In deze workshop belichten Jannetje Bootsma, Jules de Kort en Bob Jaasma enkele actuele voorbeelden uit de corona-praktijk waarin die vraag aan de orde is gekomen.

Advocaten
____

 Jannetje Bootsma

Jannetje Bootsma

ADVOCAAT

E: jannetje.bootsma@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3838

Jules de Kort

Jules de Kort

ADVOCAAT

E: jules.dekort@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3904

Bob Jaasma

Bob Jaasma

ADVOCAAT

E: bob.jaasma@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3464