Elisabeth Pietermaat, Arno Geleijnse en Dana van Weerden nemen u mee in de actualiteiten op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur. Welke ontwikkelingen worden er in de Wob-praktijk gesignaleerd? Zij bespreken recente jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast zullen zij ingaan op de stand van zaken van het wetsvoorstel Wet open overheid.

Advocaten
____

Elisabeth Pietermaat

Elisabeth Pietermaat

ADVOCAAT

Dana van Weerden

Dana van Weerden

ADVOCAAT

E: dana.vanweerden@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3769