Irene van der Heijden en Jean-Paul Heinrich bespreken met u de actuele thema’s en ontwikkelingen in het algemeen bestuursrecht. Zij zetten de nieuwe wet- en regelgeving op een rijtje en lopen de voor de dagelijkse praktijk relevante rechtspraakontwikkelingen met u langs, met accenten op de bestuursrechtelijke basisbegrippen en rechterlijke toetsing van besluiten aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Natuurlijk staan zij ook stil bij de impact van de coronacrisis op de bestuursrechtelijke praktijk.

Advocaten
____

Jean-Paul Heinrich

Jean-Paul Heinrich

ADVOCAAT

Irene van der Heijden

Irene van der Heijden

ADVOCAAT