Sinds de “Vlaardingen-uitspraak” in 2016 kennen we in Nederland ‘het beginsel van gelijke kansen’ dat van toepassing is op schaarse rechten zoals vergunningen. Van bestuursorganen wordt verwacht dat zij reële mededingingsruimte bieden bij de verdeling van schaarse rechten. Zij moeten daarbij ook de eisen van de Dienstenrichtlijn een plaats geven. Daarbij lopen we aan tegen vragen als: hoe kan de vergunningsduur worden bepaald?, of: hoe ga je om met bestaande vergunningen? Wij verkennen graag een aantal van dit soort vragen met u. Welke mogelijkheden biedt ons bestuursrecht om hiermee op een goede manier om te gaan? In de brainstormsessie “Schaarse rechten in het bestuursrecht” denken wij hier graag met u over na.

Advocaten
____

Marleen Botman

Marleen Botman

ADVOCAAT

E: marleen.botman@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3930

Jasper Kennis

Jasper Kennis

ADVOCAAT

E: jasper.kennis@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3929

Maartje de Wit

Maartje de Wit

JURIDISCH MEDEWERKER

E: maartje.dewit@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3823