In 2017 heeft (oud) regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema een advies uitgebracht over geschilbeslechting in het sociaal domein. Door middel van een wijziging van de Awb zouden bezwaren en klachten ten aanzien van besluiten en van het handelen van private zorgaanbieders in een en dezelfde procedure moeten worden afgehandeld, waarna de bestuursrechter een integraal oordeel kan vellen over het geschil. Mogelijk komen er experimenten met integrale geschilbeslechting in het sociaal domein. Is de procedure geschikt voor geschillen tussen zorgaanbieders en gemeenten? Kan integrale geschilbeslechting ook op andere deelterreinen van het bestuursrecht worden ingezet? In deze brainstormsessie denken we daar graag samen met u over na.

Advocaten
____

Esther Schaake

Esther Schaake

ADVOCAAT

E: esther.schaake@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3238

Merle de Vries

Merle de Vries

ADVOCAAT

E: merle.devries@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3662

Derek Tersmette

Derek Tersmette

ADVOCAAT

E: derek.tersmette@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3902