De communicatie tussen de overheid en burgers vindt meer en meer plaats via digitale kanalen, zoals per e-mail of via webformulieren. Het is een uitdaging om die communicatie in goede banen te leiden. Ook is de vraag hoe je om kan gaan met burgers voor wie digitaal communiceren niet zo makkelijk is. Welke mogelijkheden biedt de Awb om digitale communicatie goed vorm te geven? Welke kansen biedt het nieuwe voorstel voor een Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer? En welke handvatten biedt ons bestuursrecht om daarbij ook rekening te houden met de niet zo digitaal vaardige burger? In de brainstormsessie “digitaal communiceren met de overheid” denken wij hier graag samen met u over na.

Advocaten
____

Irene van der Heijden

Irene van der Heijden

SENIOR ADVOCAAT

E: irene.vanderheijden@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3476

Anna van Gijssel

Anna van Gijssel

ADVOCAAT

E: anna.vangijssel@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3755