Het is een blijvende uitdaging voor bestuursorganen: hoe bied je maatwerk, zonder precedenten te scheppen? Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Het bieden van maatwerk lijkt daarmee soms op gespannen voet te staan. Maar is dat echt zo? Welke mogelijkheden biedt de Awb om maatwerk te bieden en toch besluiten te nemen die voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur? Maakt u al gebruik van deze mogelijkheden? In de brainstormsessie ‘Maatwerk’ denken we daar graag samen met u over na!

Advocaten
____

Marijse Neuteboom - Klink

Marijse Neuteboom - Klink

ADVOCAAT

E: marijse.neuteboom@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3674

Frank van Tienen

Frank van Tienen

ADVOCAAT

E: frank.vantienen@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3420

Jannetje Bootsma

Jannetje Bootsma

ADVOCAAT • PARTNER

E: jannetje.bootsma@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3838