Marije Batting en Carola de Rond bespreken in deze workshop een aantal actuele thema’s op het gebied van toezicht en handhaving. Aan de orde komen ontwikkelingen die voor alle toezichthouders, van gemeente tot markttoezichthouder, van belang zijn. Zo gaan Marije en Carola in op de ontwikkelingen rondom het besluitkarakter van waarschuwingen en gedoogbeslissingen. Hoe is het gesteld met de rechtsbescherming bij dergelijke beslissingen? Ook gaan zij in op de ontwikkelingen in de rechtspraak op het gebied van het nemo tenetur-beginsel. Wat is de reikwijdte van dit beginsel, wie kunnen zich hier bij de beboeting van een onderneming op beroepen, en wanneer is sprake van dwang of zogeheten wilsafhankelijk materiaal? Daarnaast staan Marije en Carola stil bij het gebruik en de normering van digitaal onderzoek. Zij bespreken onder meer waar toezichthouders bij het vorderen van digitale informatie op moeten letten en hoe een rechter het digitaal onderzoek toetst.

Advocaten
____

Marije Batting

Marije Batting

ADVOCAAT • PARTNER

E: marije.batting@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3639

Carola de Rond

Carola de Rond

ADVOCAAT

E: carola.derond@pelsrijcken.nl
T: +31 70 515 3766