Inzicht in Bestuursrecht

Op donderdag 26 november 2020 organiseert Pels Rijcken voor de elfde keer het jaarlijkse actualiteitencongres: Inzicht in Bestuursrecht. Dit jaar vindt het inzichtcongres online plaats. Wij nodigen u van harte uit om aan deze elfde editie deel te nemen!

Wat kunt u verwachten van deze online editie van Inzicht in Bestuursrecht? Het congres bestaat uit een plenaire sessie en twee workshoprondes, met als centraal thema ‘Rechtstoepassing in tijden van Corona’. Met interactieve workshops brengen wij u weer volledig op de hoogte van de relevante bestuursrechtelijke actualiteiten.

U kunt naast de plenaire sessie twee workshops bijwonen. Op deze website vindt u een uitgebreide omschrijving van de plenaire sessie en de onderwerpen en de inhoud van de verschillende workshops.

Graag tot donderdag 26 november!

Digitaal programma via Zoom

13:00 uur – 14:00 uur

Plenaire opening en paneldiscussie

Pauze

14:15 uur – 15:00 uur

Eerste workshopronde

Pauze

15:15 uur – 16:00 uurTweede workshopronde

 

Plenaire sessie & workshops

Pels Rijcken
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag

Telefoon        +31 70 515 30 00
Fax                +31 70 515 31 00
E-mail           inzichtbestuursrecht@pelsrijcken.nl